Demokrati i en digital verden2020-04-06T07:01:21+00:00

Demokrati i en digital verden

Mit aktuelle projekt præsenterer den første samlede analyse af det digitale demokrati. Med udgangspunkt i empiriske studier af de digitale indfødte undersøger projektet digitaliseringens centrale udfordringer og muligheder for demokratiet.

Primær empiri er:

  • Førstegangsvælgere under FV19 (‘mobiletnografiske studier’ i valgkampens fire uger)
  • Fagforeninger (3F, DJØF, Tandlægeforeningen, MA)
  • Almene foreninger (Det Danske Spejderkorps, Red Barnet, Ungdommens Røde Kors, Coding Pirates)
  • Medlemmer af ungdomspartier (DSU, VU, RVU, LAU, DFU)
  • Og helt almindelige unge, som ikke er medlemmer af noget

Nye studier på vej

Digitaliseringens betydning for vores demokrati er endnu ikke systematisk undersøgt.

Særligt relevant er en bedre forståelse af, hvordan en ny generation af borgere, medlemmer og vælgere opfatter demokrati. De digitale indfødte har en anden opfattelse af fællesskaber, nærvær og relationer, og det påvirker deres forhold til demokratiets centrale institutioner: Konkret i form af faldende medlemstal i almene foreninger og illoyale medlemmer i fagforeningerne, nedgang i tilslutningen til partierne, politikerlede og generel mistillid til folkevalgte.

De digitale indfødte er vokset op i et digitalt netværk, som fungerer … ja, netop som et netværk, ikke et fællesskab: Det traditionelle fællesskab, fx nationalstaten, som vi hidtil og historisk har bygget demokratiet på, er stabilt, langvarigt, regelbaseret og endeligt afgrænset af klare rammer. Den digitale verdens globale netværk er derimod labilt, kortvarigt, har konstant skiftende rammer, er uden kendte regler og fungerer bedst, hvis det i princippet er uendeligt.

I denne digitale verden giver de digitale og sociale medier et folkeligt, men også et flygtigt og ofte uforpligtende mandat. Shitstorme og debattonen på de sociale medier, fake news og twitter-demokrati. På godt og ondt har de givet nye vilkår og muligheder for dialog og har medvirket til at inddrage borgere og medlemmer hurtigere og mere direkte i demokratiet.

Projektets primære empiri vil bestå af kvalitative studier af foreningsdanmark (Det Danske Spejderkorps + Red Barnet), fagforeninger (DJØF + 3F) og politiske ungdomspartier.

Læs evt. et par af mine kronikker om emnet:

“Demokrati i en digital verden” er i meget høj grad interessant at lægge ressourcer i. Hos DDS oplever vi, hvordan vores unge medlemmer udfordrer det demokrati, som især foregår på den årlige generalforsamling.”

Benedikte Marie Kaalund, Generalsekretær i Det Danske Spejderkorps

“Når man liker en video med Jim Lyngvild, og han dermed får en stemme, så synes jeg faktisk, at det repræsenterer det smukke ved det digitale demokrati – han repræsenterer en ret stor gruppe mennesker, og det tilføjer noget dynamik til det repræsentative demokrati”.

Mand 21 år, medlem i Det Danske Spejderkorps