Det værste man

kan gøre er at bruge sin sunde fornuft

Søren Schultz Hansen

Foredrag om den digitale tidsalder og dens indbyggere

10 års unikke studier af digitale indfødte

Som den eneste i Danmark har Søren Schultz Hansen indgående undersøgt de første digitale indfødte. I mere end ti år har han indsamlet empiri blandt vælgere, skoleelever, studerende, unge ansatte og deres ledere. Han har fulgt dem under en valgkamp, på nettet, i familien, sammen med vennerne og på arbejdet. Studierne er dokumenteret i en række bøger og artikler om den digitale verden og dens indbyggere.

I sine aktuelle studier har Søren Schultz Hansen hentet konkrete eksempler på udfordringerne med digitalisering for det både ældgamle og hypermoderne danske demokrati. Resultaterne af disse studier kan foreløbigt læses i den nyeste bog ”Unge stemmer i det digitale demokrati”.

Læs mere om studierne bag

Foredrag, keynotes, taler og workshops

Søren Schultz Hansens foredrag henvender sig til ledere, universiteter, skoler og gymnasier og til private virksomheder og offentlige organisationer.

Foredraget vil give dig nogle – måske lidt provokerende – aha-oplevelser og masser af konkrete eksempler. Leveres i et veloplagt tempo med masser af glimt i øjet.

Søren Schultz Hansen holder hvert år mere end 80 foredrag og har blandt andet optrådt for Kammeradvokaten, DR, IKEA, Aarhus Universitet og Rigshospitalet.

Hør hvad andre siger om Sørens foredrag

”Det var skarpt, inspirerende og gav anledning til nogle gode drøftelser efterfølgende.”

Jeppe Norskov Stokholm, Aarhus Universitet

Se liste over udvalgte referencer

Inspiration til foredragsemner

Digitale indfødte på job

Hvordan skal du tage imod de digitale indfødte som leder og kollega?

De er opvokset med en mobil i hånden og med at have vennerne samlet på de sociale medier. En ny generation er på vej ud på arbejdsmarkedet, og den giver deres ledere på arbejdspladserne nye udfordringer. For nu er arbejdet kun et swipe væk, og lederen bare en sms væk. Det er en generation af medarbejdere, som kræver, at du som leder er ”til tide” snarere end til stede som leder, for hvem MUS’er er meningsløse.

Demokrati og digitalisering

Det danske demokrati og velfærdssamfund bliver påvirket og udfordret af digitaliseringen. Vi oplever shitstorme og en hård debattone på sociale medier, fake news og twitterdemokrati. Faldende medlemstal i almene foreninger og illoyale medlemmer i fagforeningerne, nedgang i tilslutningen til partierne og mistillid til de folkevalgte og politikerlede. Især unge tilhører ikke noget politisk parti og betragter a-kassen som en forsikring og melder sig ud af fagforeningerne! Foredraget lægger på en nuanceret måde op til en debat om udfordringerne mod demokratiet fra digitaliseringen og fra en ny generation af borgere, medlemmer og vælgere, som opfatter demokrati, nærvær og relationer anderledes.

Digital transformation

Foredraget tager dig skridtet videre end flosklerne om ”disruption”, “forandringsparat”, ”innovation” og “agil” og sætter med hverdagsagtige eksempler fra velkendte danske virksomheder fokus på spørgsmål som: Hvordan gearer du din virksomhed til en ny digital virkelighed? Hvordan sikrer du dine medarbejderes kompetencer, så I står forandringsparate? Hvordan fastholder du en generation af unge attraktive medarbejdere, der skal motiveres på en anden måde?

Generation Digital i uddannelsessystemet

Hvordan skal uddannelserne tage imod de digitale indfødte? Hvad er vigtigt i forhold til deres uddannelse og karriereplanlægning. Hvordan skal de motiveres og belønnes? Og hvad med fordybelsen og koncentration, når ‘instant gratification’ faktisk er fornuftigt og rationelt? Når du har deltaget i foredraget, er du forhåbentlig blevet klogere og bedre i stand til at træffe de rigtige beslutninger som lærer, forælder eller vejleder i dit møde med de unge. Du får en række konkrete forklaringer og input, som du kan bruge allerede i morgen.

Book foredrag

”Tak for sidst. Det var et rigtigt spændende og inspirerende oplæg.”

Jesper Eriksen, Danske Regioner

Se liste over udvalgte referencer