Video

Digitale vs. traditionelle fællesskaber

Det har aldrig været så let at finde sammen med folk fra nær og fjern i både i forpligtende og uforpligtende relationer. Men samtidig er verden blevet mere fragmenteret. Vi er ikke blevet samlet i den her globale landsby, som nogle håbede på.
Forklaringen er, at på helt grundlæggende områder er traditionelle og digitale fællesskaber faktisk hinandens modsætninger.

Fake it till you make it på de sociale medier

Der er ikke så meget at grine af, når det handler om den politiske kommunikation på de sociale medier til de unge. Eller er der? Nogle gange får man fornemmelsen af, at bare man gør det længe nok, bliver det kunstige ægte … eller i hvert fald standard.

Ny digital nærhed
… i demokratiet

Digitale indfødte unge vil rigtig gerne have nærhed, også når det handler om engagement i foreninger og i demokratiet. De vil gerne møde deres politikere ude på gymnasierne eller sige “hej” til dem, når de går forbi dem på gågaden. Men den digitale verden skaber også en anden type nærhed. En nærhed som faktisk kræver, at man IKKE er tæt på hinanden.

Foredrag baseret på mere end ti års studier af unge

Som den eneste i Danmark har Søren Schultz Hansen indgående undersøgt de første digitale indfødte. I mere end ti år har han indsamlet empiri blandt vælgere, skoleelever, studerende, unge ansatte og deres ledere. Han har fulgt dem under en valgkamp, på nettet, i familien, sammen med vennerne og på arbejdet.

Både underligt og vidunderligt at være uden mobilen

Unge digitale indfødte er vokset op med mobiltelefonen, som noget de har med alle steder. Samtidig viser mine studier ret entydigt, at en generation af digitale unge efterspørger nærhed, fællesskab og relationer uden det digitale. Selvfølgelig er en verden uden det digitale noget underligt noget. Men det er også vidunderligt.

En hed ungdomsforelskelse, som hurtigt damper af

Førstegangsvælgere er meget engagerede i det repræsentative demokrati og er en af de grupper, som stemmer mest til valgene. Desværre varer engagementet ikke ved, og 21-årige vælgere er faktisk en af de aldersgrupper, som stemmer allermindst.

Instant gratification er rationelt og fornuftigt i en digital verden

Når man har levet hele livet i en digital verden, så har man også levet hele livet i en verden af konstant, eksponentiel forandring.

Og når man har det, som de digitale indfødte, så er umiddelbar behovsopfyldelse – altså Instant Gratification – faktisk rationelt.

Den demokratiske debat blandt unge foregår nogle andre steder

De sociale mediers formidling fra unge, om unge, lavet af unge og set af unge er de sidste ti år gået fra ingenting til en både reel og problematisk magtfaktor. Også demokratisk.

Inddrag, Inddrag, Inddrag
… de unge i demokratiet

At få adgang til de unges eget domæne og ramme deres veje ind i demokratiet er svært at forudsige og planlægge, alene pga. den store variation og omskiftelighed. Derfor er det en god idé hvis man inddrager de unge i planlægningen og udførelsen af den demokratiske kommunikation.

Digitaliseringens paradokser

Digitaliseringens paradokser

Bogen “Digitaliseringens paradokser” er baseret på historier fra virkeligheden. Nærmere bestemt cases fra 12 meget forskellige virksomheder, store og små, nye og gamle, offentlige og private. På baggrund af denne empiri beskriver bogen 5 paradokser som opstår, når den digitale verdens nye logik møder logikken fra en ikke-digital verden.

Planlægningens paradoks

I en permanent tilstand af flere og hurtigere forandringer er det problematisk, hvis man i sin strategi sætter et klart og præcist mål, endnu værre hvis man styrer efter det, og allerværst hvis man faktisk ender med at nå dette mål. Så er man nemlig kun sikker på én ting: at man er det forkerte sted. For alle de forudsætninger, der eksisterede, da man satte målet, alle de vilkår, der skabte rammerne, alle de problemer, man gerne ville løse og alle de behov og krav, der skulle dækkes, har ændret sig.

Produktets paradoks

Succes afhænger i mindre og mindre grad af hvilket produkt, der rammer markedet – altså om det har en høj kvalitet, er gennemarbejdet og færdigt i alle detaljer – og i højere og højere grad af, hvornår produktet rammer markedet – altså hastigheden, frekvensen og timingen. På grund af hastigheden er produktet i fare for at være forældet, når det er færdigt, og derfor risikerer det også at være forkert, når det er færdigt.

Specialiseringens paradoks

Aldrig før har vi haft så meget brug for specialiserede kompetencer som nu. Problemet er bare, at vi ikke ved hvilke. Dette er specialiseringens paradoks, og det påvirker hvad, vi betragter som de rette kompetencer, hvordan vi rekrutterer de rette mennesker, og om vi udvikler og uddanner dem på den rette måde.

Loyalitetens paradoks

Barnlig utålmodighed og et umodent krav om at få tilfredsstillet ethvert behov, så snart det opstår, er i virkeligheden den eneste fornuftige adfærd i en verden i konstant transformation. Modsat tidskrævende fordybelse og det lange seje træk: Klassisk protestantisk behovsudskydelse og løftet om, at alt godt kommer til den, der venter, ja, hvor belønningen måske først kommer i det hinsides, er ganske enkelt ikke en rationel religion i det digitale netværks cyberhimmel. Når alt godt forsvinder for den, der venter, er instant gratification den fornuftigste strategi

Digitale indfødte på job

Digitale indfødte på job

Min bog “Digitale indfødte på job” fortæller om en generation af digitale indfødte, som nu er på vej ud på arbejdsmarkedet. De er vokset op  med det moderne internet, mobiltelefonen og de sociale medier, og har altså levet hele livet under nogle nye og andre vilkår, og også nogle nye og anderleder dynamikker og logikker. Det påvirker deres måde at blive motiveret på, og den måde, de skal ledes på.

Meet the digital natives

Meet the digital natives. They are the first adults, who have lived all their lives with the Internet, mobile phones and social media. According to official statistics (source: Statistics Denmark) currently more than 10 % of the work force in Denmark are digital natives, and in 2020, the same statistics indicate that it will be one out of four. A similar development can be documented in other countries.