Studier

Generation Z sætter kryds

Mine aktuelle studier handler om unge og politisk kommunikation i det digitale demokrati. Det præsenterer den første samlede analyse af digitaliseringens centrale udfordringer og muligheder for demokratiet med udgangspunkt i empiriske studier af unge såkaldt digitale indfødte og deres adfærd og opfattelse før, under og efter de to seneste folketingsvalgkampe i 2022 og 2019.

Læs mere

Rekrutteringens HVEM HVAD HVOR

Betydningen af en god og effektiv jobkommunikation til unge, attraktive medarbejdere har vel dårligt været større end nu. Aldrig har det været så nødvendigt og givet så stor værdi at forstå, hvad og hvorfor der motiverer og tiltrækker de unge, og hvad de forventer af et kommende job og af virksomhederne.

At forstå og kommunikere til netop de unge giver ekstra stor mening: Det er simpelthen hér, en forbedring er mest påkrævet, bedst kan betale sig og vil have størst effekt. Og omvendt er det problematisk, at netop kommunikationen til denne målgruppe lader en del tilbage at ønske, fordi virksomhederne ikke bruger de mest velegnede formater, de unges foretrukne kanaler og det mest motiverende indhold.

Studierne er gennemført fra forsommeren til september 2022. Målet med studierne er at indsamle og formidle viden, råd og anbefalinger til virksomheder for at forbedre og kvalificere kommunikationen til unge.

Studierne er udkommet i rapportform, som kan hentes her:
Rekrutteringens HVEM, HVAD, HVOR

Læs evt. også mine seneste kronikker om emner:

Rekruttering af unge: Hvem er de, hvad vil de og hvor finder du dem?” (Lederweb)
Du kan mene, at de unge er forvænte – men de gider ikke vente på belønningen”  (Berlingske).

Læs mere

Scroll videre ned for beskrivelser af mine tidligere studier.

14 års studier af Generation Digital

De seneste 14 år har Søren Schultz Hansen forsket i digitale indfødte og den digitale transformation. Det er sket igennem omfattende kvalitative studier hvor empirien hovedsageligt har bestået af digitale unge, men også senest casestudier med ledere, store organisationer og politiske partier og foreninger.

Som metode anvender Søren Schultz Hansen primært kvalitative interviews, fokusgrupper, observationer og dagbøger (foto og video) og mobiletnografi. Han kobler som oftest empirien med sin indgående viden om kulturteori, organisationsteori, samfundsvidenskab og sociologi.

Søren Schultz Hansen

Søren Schultz Hansen (født 1968) er selvstændig erhvervsforsker og blandt landets førende eksperter i digitale indfødte og digital transformation.

Søren tilbragte de første 12 år af sin karriere som specialist og mellemleder i den digitale del af reklamebranchen. Ved siden af sit virke som forsker, forfatter og foredragsholder er han ekstern lektor på Copenhagen Business School på Department of Management, Society & Communication.

Søren Schultz Hansen er født i 1968 og har en kandidatgrad i litteratur og kommunikation fra Roskilde Universitet.

Digitaliseringens paradokser

”Digitaliseringens paradokser – 12 virksomheders erfaringer med hastig vækst” er det første studie, som analyserer de konsekvenser i hverdagen, som den digitale transformation allerede har fået.

Læs mere

Digitale indfødte på job

“Digitale indfødte på job” er et projekt med fokus på lederuddannelse og –udvikling, som skal svare på, hvordan digitale indfødte (unge mellem 18 og 28 år) skal ledes, og hvilke særlige kvaliteter de har.

Læs mere

Årgang 2012

Årgang 2012″ er undersøgelse af den første årgang, som har været digitale hele livet. De unge medvirkende i projektet er alle født i 1994 samtidig med en række markante, interaktive og mobile medier, som de i hele den første del af deres liv er vokset op sammen med.

Læs mere